Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Vaststellen beschikking (ambtelijk)

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Process.png
Naam  : Vaststellen beschikking (ambtelijk)
Definitie  : Bij eenvoudige vergunningaanvragen wordt op ambtelijk niveau besloten. Uit oogpunt van zorgvuldigheid is het belangrijk de beschikking inclusief legesberekening c.q. -beschikking in elk geval door een tweede persoon (een collega of teamleider) te laten toetsen. Er vindt een laatste procesmatige toets plaats: is de juiste procedure gevolgd? Zijn eventuele zienswijzen verwerkt? Is een passende legesberekening uitgevoerd? Is de eventueel eerder in het proces opgestelde planschadeovereenkomst door de initiatiefnemer ondertekend?
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 015-030-030-030
Object ID  : 62cd66d6-c075-4b79-8871-93a224449cb2
Object ID_nl  : 62cd66d6-c075-4b79-8871-93a224449cb2
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: