Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Id-3f55e328-dcb0-49db-bd88-daafe74f20f5

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Wanneer gevraagd leveren ketenpartners een bijdrage aan de voorbereiding van de controle. Hieronder valt ook het inplannen van deelname aan een bezoek ter plaatse. (BusinessService) Advies voorbereiding controle Om de controle effectief te kunnen uitvoeren is een goede voorbereiding vereist. De van toepassing zijnde wet- en regelgeving en verstrekte vergunningen en/of ontheffingen en van toepassing zijnde (maatwerk)voorschriften worden verzameld. De te volgen aanpak wordt bepaald; in veel gevallen zal een bezoek ter plaatse nodig of gewenst zijn maar soms volstaat een administratieve controle (bijvoorbeeld om te bepalen of een melding is gedaan). Zo nodig worden bij de initiatiefnemer van de te controleren activiteit of een eventuele verzoeker om handhaving of een andere belanghebbende aanvullende gegevens opgevraagd. Bepaald wordt welke aspecten tijdens de controle aandacht verdienen, zoals geluid, geur, veiligheid, etc. Mede op basis hiervan worden de juiste datum en tijd voor een bezoek vastgesteld. Afhankelijk van de situatie en complexiteit worden een of meerdere interne adviseurs en/of ketenpartners ingeschakeld voor advies. Wanneer bezoek ter plaatse gewenst is, moet dat ingepland worden in overleg met de betrokken ketenpartners en --desgewenst-- de initiatiefnemer van de activiteit en/of belanghebbenden. (BusinessProcess) Voorbereiden controle ServingRelationship Deze svg is op 12-04-2021 00:56:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 12-04-2021 00:56:12 CEST
ArchiMate-relatie Id-3f55e328-dcb0-49db-bd88-daafe74f20f5
ArchiMate_ServingRelationship.png
Relatienaam voluit   :  Advies voorbereiding controle Voorbereiden controle
Relatietype   :  ServingRelationship
Vanaf   :  Advies voorbereiding controle (BusinessService)
Naar   :  Voorbereiden controle (BusinessProcess)
Toelichting   : 
Relatie-id   :  BedrijfsarchitectuurOmgevingswetgemeenten/id-3f55e328-dcb0-49db-bd88-daafe74f20f5
Object ID  : 3f55e328-dcb0-49db-bd88-daafe74f20f5
Object ID_nl  : 3f55e328-dcb0-49db-bd88-daafe74f20f5
ArchiMate-views   : 
ArchiMate-model   :  Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten