Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Behandeling gestaakt

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Event.png
Naam  : Behandeling gestaakt
Definitie  : Wanneer uit de (her)controle is gebleken dat de overtreding waarvoor de sanctie is opgelegd is opgeheven en herhaling is niet waarschjinlijk, dan wordt de sanctie niet toegepast. Dit wordt aan de overtreder en eventuee belanghebbenden medegedeeld, waarna het proces gestaakt wordt.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 026-020-020-040
Object ID  : 32fb51e1-f15a-4bcb-80b8-d0e545e01019
Object ID_nl  : 32fb51e1-f15a-4bcb-80b8-d0e545e01019
Relaties  :  default - BusinessEvent Relaties nog verder uitwerken -
Komt voor op   :  ArchiMate views: