Bekendmaken besluit opleggen sanctie

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Process.png
Naam  : Bekendmaken besluit opleggen sanctie
Definitie  : Versturen sanctie aan overtreder, afschriften aan ketenpartners en andere belanghebbenden, evt. registratie bij kadaster.
Nestingniveau  : 02
VolgordeId  : 025-040
Object ID  : 1d01cdcc
Object ID_nl  : 1d01cdcc
Relaties  :  Onderdeel van:
Groepeert:
Wordt veroorzaakt door:
Komt voor op   :  ArchiMate views: