Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Berekenen leges

Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsarchitectuur Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

ArchiMate_Process.png
Naam  : Berekenen leges
Definitie  : Deze processtap betreft het berekenen van de in rekening te brengen leges voor de behandeling van de vergunningaanvraag. De basis hiervoor is de gemeentelijke legesregeling. Eventueel wordt een legesbeschikking opgesteld.
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 015-030-030-010
Object ID  : 11af54f9-64e1-4580-9899-87e347f0fe44
Object ID_nl  : 11af54f9-64e1-4580-9899-87e347f0fe44
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: