Release notes 1.8.0 (1-10-2015)

Deze pagina beschrijft de releasenotes voor StUF Testplatform 1.8.0. Nieuwe en gewijzigde functionaliteit ten opzichte van versie 1.7.0 van het StUF Testplatform wordt beschreven. Voor een compleet overzicht van de wijzigingen inclusief bugfixes zie hoofdstuk 'Bugs en Changes'

Functionele wijzigingen

Deze release kent geen functionele wijzigingen.

Bugs and Changes

Issue Type Summary Fix version
Bug Variabele gebruikt default waarde niet in testregel 1.8.0
Bug Regel RZSS033 controleert op de onjuiste variabele 1.8.0
Bug Creation of an application is not transactional 1.8.0