Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Werkgroep Documentcreatieservices: verschil tussen versies

 
(22 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
 
{{Cocreatie
 
{{Cocreatie
 
|Cocreatiepublicatie=Cocreatie
 
|Cocreatiepublicatie=Cocreatie
 +
|Redactiestatus=Gearchiveerd
 +
|GEMMAOnlinebeheerder=Beheerder Werkgroep Documentcreatieservices,
 
}}
 
}}
[[Categorie:Ondersteuning]]
+
{{Werkgroep
 
+
|Kenmerk=KV-DCR 1.0
De werkgroep Documentcreatieservices richt zich op het beheer en de verdere ontwikkeling van het koppelvlak Documentcreatieservices.  
+
|Soort overleg=Werkgroep Documentcreatieservices
 
+
|Overlegtype=Inactief
De werkgroep komt in 2015 een viertal keren in persoon bijeen, te weten op
+
|Inleiding=De werkgroep Documentcreatieservices richt zich op het beheer en de verdere ontwikkeling van het koppelvlak Documentcreatieservices.  
* 25 maart (locatie Woerden) van 10:00-15:00 uur
 
* 10 juni (locatie Geonovum) van 10:00-15:00 uur
 
* 9 september (locatie Woerden) van 9:00-13:00 uur
 
* 9 december (locatie nog niet bekend)
 
  
 +
De werkgroep komt in 2017 een viertal keren in persoon bijeen, te weten op:
 +
* 22 maart van 9:30-13:00 uur (inclusief lunch)
 +
* 28 juni van 9:30-13:00 uur (inclusief lunch)
 +
* 11 oktober  van 09.30 - 13.00 uur (inclusief lunch)
 +
* 13 december  van 10:30-13:30 uur (inclusief lunch)
 +
<br>
 
De bijeenkomsten van de werkgroep Documentcreatieservices zullen geclusterd worden met die van verwante standaarden zodat deelnemers die naar meer dan één werkgroep gaan minder tijd aan overhead zoals reistijd etc. kwijt zijn. In de agenda van de bijeenkomst kunt u zien op welk tijdstip welke standaard behandeld wordt.  
 
De bijeenkomsten van de werkgroep Documentcreatieservices zullen geclusterd worden met die van verwante standaarden zodat deelnemers die naar meer dan één werkgroep gaan minder tijd aan overhead zoals reistijd etc. kwijt zijn. In de agenda van de bijeenkomst kunt u zien op welk tijdstip welke standaard behandeld wordt.  
  
Daarnaast worden teleconferenties gehouden waarbij besluiten genomen worden over zaken die op het [https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr discussieplatform] aangedragen en eventueel reeds besproken zijn. Doel van de teleconferenties is de hoeveelheid discussie tijdens de reguliere bijeenkomsten te beperken en het makkelijker te maken voor deelnemers aan te haken door het beperken van overhead.
+
Daarnaast worden teleconferenties gehouden waarbij besluiten genomen worden over zaken die op het discussieplatform, zie: https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcraangedragen en eventueel reeds besproken zijn. Doel van de teleconferenties is de hoeveelheid discussie tijdens de reguliere bijeenkomsten te beperken en het makkelijker te maken voor deelnemers aan te haken door het beperken van overhead.
 +
<br><br>
 +
De teleconferenties in 2017 vinden plaats op
 +
* 1 juni van 10:00-12:00 uur
 +
* 7 september van 10:00-12:00 uur
 +
* 16 november van 10:00-12:00 uur
 +
<br><br>
 +
Het bijhouden van onderhoudsverzoeken gebeurt in de KING Redmine.omgeving waarin onderhoudsverzoeken (ONV), errata (ERR) en wijzigingsverzoeken (RFC) bijgehouden worden. Deze Redmine omgeving is opengesteld voor iedereen. Hiermee geeft KING inzicht in de vragen en verzoeken omtrent de koppelvlakken.  
  
De teleconferenties staan gepland op
+
De onderhoudsverzoekenlijst van de Zaak- Documentservices is te bereiken via: https://kinggemeenten.plan.io/projects/zaak-en-documentservices/issues
* 28 mei van 13:00-14:30 uur
 
* 16 juli van 10:00-12:00 uur
 
* 12 november van 09:30-11:30 uur
 
  
Deze werkgroep is één van de overleggroepen van [[GEMMA Ondersteuning#Overleggroepen|GEMMA Ondersteuning]].
+
De onderhoudsverzoekenlijst van de Documentcreatieservices is te bereiken via: https://kinggemeenten.plan.io/projects/documentcreatieservices/issues
==Actueel==
 
<!--De werkgroep richt zich op dit moment op het verwerken van ervaringen opgedaan tijdens de implementatie van de Zaak- en Documentservices. Deze punten zullen worden meegenomen in de volgende versie van de standaard welke nog dit jaar vastgesteld zal moeten worden.-->
 
  
==Eerstvolgend overleg==
+
|Leden=* Johannes Battjes (Roxit)
Op '''9 september 2015''' staat een overleg gepland. Dit is een gecombineerd overleg van de werkgroepen Documentcreatieservices en Zaak- Documentservices. Hieronder de agenda:
+
* Jan Brinkkemper (KING)  
 
+
* Edwin Geerling (Interaction next)  
#Welkom en mededelingen <br> - Voortgang RGBZ 2.0, StUF ZKN/BG 03.20 <br> - Evaluatie en planning bijeenkomsten volgend jaar <br> - Voorstel samenvoegen werkgroepen <br>
+
* Arjen Hartog (iWriter / MIT-Office)  
#Notulen en actielijst <br> - Documentcreatie services 1.0 <br> - Zaak- en Documentservices 1.0 <br>
+
* Peter Hooftman (NTREE Solutions)  
#Compliancy <br> - Compliancy Monitor <br> - StUF Testplatform <br>
+
* Albert-Jan Kooijman (Doxis)
#Namespaces koppelvlakken <br> - Toelichting wijzigingsvoorstel <br> - Gevolgen <br>
+
* Robert van Poelgeest (Metaobjects)  
#Autorisatie en authenticatie
+
* Robin van Polanen Petel (AIA Software)  
#Implementaties en voortgang <br> - Documentcreatie services 1.0 <br> - Zaak- en Documentservices 1.0 <br>
+
* Björn Ramant (BCT Software)
#Vast releaseschema, patches en planning
+
* Waruzjan Shahbazian (SmartDocuments)  
#Vaststelling patches <br> - Documentcreatie services 1.0 <br> - Zaak- en Documentservices 1.0 <br>
+
* Toon Sweegers (Pink Roccade Local Government)  
#Stand van zaken release Documentcreatie services 1.1
+
* Michiel Verhoef (KING)  
#Stand van zaken release Zaak en Documentservices 1.2 <br> - Toelichting Johan Boer: Notificatie bericht Regie en Zaakservices <br>
+
* Ruud Vos (Interaction next)  
#Afsluiten en rondvraag
+
* Tineke Zonneveld (KING-notulist)
 
+
}}
'''Vergaderstukken'''
 
{{ToonVergaderdocumenten|KV-DCR 1.0|20150909}}
 
 
 
==Laatstgehouden overleg==
 
De meest recente bijeenkomst van de werkgroep vond plaats op '''16 juli 2016''' in de vorm van een teleconferentie. Hieronder de agenda en vergaderstukken van dit overleg.
 
 
 
'''Agenda'''
 
#Welkom en mededelingen
 
#[https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr/formaat-verplicht-stellen-leverdocumentcreatieresultaatdu02 Uitbreiding Testscenario’s spreadsheet en testen optionele varianten #1 en #2]
 
#Bepalen sjabloon aan de hand van metadata
 
#Bespreken concept patch versie <br> - [https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr/formaat-verplicht-stellen-leverdocumentcreatieresultaatdu02 Document.formaatverplicht stellen in leverDocumentcreatieResultaatDu02] <br> - [https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr/rfc-metadata-opgegeven-door-dcv-opnemen-antwoord-bericht Verplicht metadata terugleveren door DCA in antwoord bericht] <br> - [https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr/bepalen-van-geaddresseerde-en-ander-documentrollen Bepalen geadresseerde en andere documentrollen]<br>
 
#[https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr/inhoud-release-11 Release 1.1 punten]
 
#Afsluiten en rondvraag
 
 
 
'''Vergaderstukken en presentaties'''
 
{{ToonVergaderdocumenten|KV-DCR 1.0|20150716}}
 
 
 
==Leden==
 
De werkgroep Documentcreatieservices kent de volgende leden:
 
* Johannes Battjes (Roxit)
 
* Jeroen Brakel (Vicrea)
 
* Jan Brinkkemper (KING)
 
* Paul Dirven (Aia - ITP)
 
* Frans Dondorp (Decos)
 
* Daniel de Klerk (Vicrea)
 
* Eko Elens (Gemeente Rotterdam)
 
* Edwin Geerling (Interaction next)
 
* Arjen Hartog (iWriter / MIT-Office)
 
* Rik Hermsen (Gemeente Venlo)
 
* Peter Hooftman (NTREE Solutions)
 
* Lidwien Meijers (Centric)
 
* Robert van Poelgeest (Metaobjects)
 
* Robin van Polanen Petel (AIA Software)
 
* Ronald Pothuizen (NTREE Solutions)
 
* John Rayer (Gemeente Venlo)
 
* Waruzjan Shahbazian (SmartDocuments)
 
* Toon Sweegers (Pink Roccade Local Government)
 
* Wouter Wigman (Roxit)
 
* Michiel Verhoef (KING)
 
* Bart Verwijst (Atos)
 
* Ruud Vos (Interaction next)
 
* Rene Wanders (Decos)
 
 
 
==Voorgaande overleggen==
 
Per overleg treft u de vergaderstukken aan.
 
{{#ask: [[Categorie:Vergaderingen]] [[Kenmerk::KV-DCR 1.0]] |?Jaar overleg |format=outline| outlineproperties=Jaar overleg
 
| limit=1000|sort=Datum overleg|order=desc|offset=2}}
 

Huidige versie van 30 jun 2021 om 13:30

Archief

Deze pagina is gearchiveerd. De inhoud wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen.
Ontdek welke statussen van content er zijn en wat deze inhouden.

Laatst bewerkt: 30 juni 2021, 13:30:34

Inleiding

De werkgroep Documentcreatieservices richt zich op het beheer en de verdere ontwikkeling van het koppelvlak Documentcreatieservices. De werkgroep komt in 2017 een viertal keren in persoon bijeen, te weten op:

 • 22 maart van 9:30-13:00 uur (inclusief lunch)
 • 28 juni van 9:30-13:00 uur (inclusief lunch)
 • 11 oktober van 09.30 - 13.00 uur (inclusief lunch)
 • 13 december van 10:30-13:30 uur (inclusief lunch)


De bijeenkomsten van de werkgroep Documentcreatieservices zullen geclusterd worden met die van verwante standaarden zodat deelnemers die naar meer dan één werkgroep gaan minder tijd aan overhead zoals reistijd etc. kwijt zijn. In de agenda van de bijeenkomst kunt u zien op welk tijdstip welke standaard behandeld wordt. Daarnaast worden teleconferenties gehouden waarbij besluiten genomen worden over zaken die op het discussieplatform, zie: https://discussie.kinggemeenten.nl/discussie/gemma/koppelvlak-dcr. aangedragen en eventueel reeds besproken zijn. Doel van de teleconferenties is de hoeveelheid discussie tijdens de reguliere bijeenkomsten te beperken en het makkelijker te maken voor deelnemers aan te haken door het beperken van overhead.

De teleconferenties in 2017 vinden plaats op

 • 1 juni van 10:00-12:00 uur
 • 7 september van 10:00-12:00 uur
 • 16 november van 10:00-12:00 uur



Het bijhouden van onderhoudsverzoeken gebeurt in de KING Redmine.omgeving waarin onderhoudsverzoeken (ONV), errata (ERR) en wijzigingsverzoeken (RFC) bijgehouden worden. Deze Redmine omgeving is opengesteld voor iedereen. Hiermee geeft KING inzicht in de vragen en verzoeken omtrent de koppelvlakken. De onderhoudsverzoekenlijst van de Zaak- Documentservices is te bereiken via: https://kinggemeenten.plan.io/projects/zaak-en-documentservices/issues De onderhoudsverzoekenlijst van de Documentcreatieservices is te bereiken via: https://kinggemeenten.plan.io/projects/documentcreatieservices/issues


Eerstvolgend overleg

Nog geen overleg gepland.

Laatstgehouden overleg

Datum: woensdag 28 juni 2017

De bijeenkomst zal plaatsvinden in Regardz La Vie, Lange Viestraat 351, 3511 BK Utrecht

Agenda

Agenda
 1. Opening en mededelingen
 2. Doorontwikkeling Documentcreatieservices
  • Digitaal ondertekenen
  • Batchcreatie
  • Standaardiseren van vervolgacties
  • Uitwisselen sjablooninformatie
  • Opnieuw in bewerking nemen van document
  • Aansluiten op nieuwe GEMMA standaarden
  • Authenticatie en autorisatie
 3. Proces en planning
 4. Vervolg, afsluiten en rondvraag

Vergaderstukken



Verslag

Leden

De overleggroep Werkgroep Documentcreatieservices kent de volgende leden:

 • Johannes Battjes (Roxit)
 • Jan Brinkkemper (KING)
 • Edwin Geerling (Interaction next)
 • Arjen Hartog (iWriter / MIT-Office)
 • Peter Hooftman (NTREE Solutions)
 • Albert-Jan Kooijman (Doxis)
 • Robert van Poelgeest (Metaobjects)
 • Robin van Polanen Petel (AIA Software)
 • Björn Ramant (BCT Software)
 • Waruzjan Shahbazian (SmartDocuments)
 • Toon Sweegers (Pink Roccade Local Government)
 • Michiel Verhoef (KING)
 • Ruud Vos (Interaction next)
 • Tineke Zonneveld (KING-notulist)


Voorgaande overleggen

Documenten

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg Documentcreatieservices v1.0.02 (ZIP-bestand, 4,15 MB) Metadata icon.jpg 1.0.02 onbekend Koppelvlakstandaarden, Berichtenstandaarden 20150713
Zip.jpg Testset Documentcreatie Services 1.0 (ZIP-bestand, 1,1 MB) Metadata icon.jpg 1.0 onbekend Koppelvlakstandaarden, Berichtenstandaarden 20140702