StUF Expertgroep d.d. 19-07-2017

Agenda

enter
  1. Opening en mededelingen.
  2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst)
  3. Planning voor beoordeling basisentiteitenschema’s
  4. Review basisentiteitenschema’s zkn0320
  5. Bespreking van de reacties op het basisentiteitenschema bg0320
  6. Status doornemen RFC’s:
  7. Rondvraag

Vergaderstukken en presentaties


Verslag