Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 24 mrt 2023 om 09:02 (SmartConnect import, batch-id = 2023-03-08 GEMMA2 Omgevingswet.xml-20230324083030)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Aanmelden voor toezicht

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessProcesses > Aanmelden voor toezicht
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
Indien bij de beoordeling van de aanvraag is geconcludeerd dat toezicht op de uitvoering van belang is en/of dat bij toezicht aandacht besteed wordt aan specifieke aspecten, dan wordt meteen bij het verlenen van de vergunning geborgd dat (extra) toezicht plaatsvindt. Daartoe wordt toezicht op de uitvoering van de vergunde activiteit(en) meteen ingepland in het VTH-systeem. Daarbij worden eventuele inzichten uit de beoordelingsfase van de vergunningaanvraag als aandachtspunten aan de toezichthouders meegegeven. Hiermee wordt geborgd dat op het juiste moment de juiste vorm van toezicht plaatsvindt. Als toezicht niet nodig geacht wordt of als er geen specifiek aandachtspunt aan de toezichthouders meegegeven hoeft te worden, dan kan deze processtap worden overgeslagen. (BusinessProcess) Aanmelden voor toezicht OrJunction Onder 'team vergunningverlening' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het behandelen van vergunningaanvragen. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team vergunningverl- ening OrJunction TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 25-04-2023 17:12:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-04-2023 17:12:59 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessProcess
Label     Aanmelden voor toezicht
Definitie     Indien bij de beoordeling van de aanvraag is geconcludeerd dat toezicht op de uitvoering van belang is en/of dat bij toezicht aandacht besteed wordt aan specifieke aspecten, dan wordt meteen bij het verlenen van de vergunning geborgd dat (extra) toezicht plaatsvindt. Daartoe wordt toezicht op de uitvoering van de vergunde activiteit(en) meteen ingepland in het VTH-systeem. Daarbij worden eventuele inzichten uit de beoordelingsfase van de vergunningaanvraag als aandachtspunten aan de toezichthouders meegegeven. Hiermee wordt geborgd dat op het juiste moment de juiste vorm van toezicht plaatsvindt. Als toezicht niet nodig geacht wordt of als er geen specifiek aandachtspunt aan de toezichthouders meegegeven hoeft te worden, dan kan deze processtap worden overgeslagen.
Nestingniveau     04
VolgordeId     015-040-030-050
Object ID     525bdd3a-91ee-4dc8-9451-511256b3c31b
Object ID     525bdd3a-91ee-4dc8-9451-511256b3c31b
Object ID_nl     525bdd3a-91ee-4dc8-9451-511256b3c31b
Original ID     id-525bdd3a-91ee-4dc8-9451-511256b3c31b
Semanticsearch     aanmelden voor toezicht
ArchiMate-views
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 mrt 2023 om 09:02.