Meewerken uitvoering controle

ArchiMate-modellen > Omgevingswet > BusinessServices > Meewerken uitvoering controle
Notice.png
Let op. Dit element is onderdeel van de projectarchitectuur Omgevingswet en bestaat niet in de GEMMA

Contextdiagram
De initiatiefnemer van de onderzochte activiteit wordt geacht medewerking te verlenen door bijvoorbeeld toegang te verlenen tot de locatie en/of informatie over de werkzaamheden te verschaffen. (BusinessService) Meewerken uitvoering controle De controle wordt uitgevoerd. Wanneer sprake is van een bezoek ter plaatse, kunnen monsters genomen worden of metingen ter plaatse verricht. Zo nodig worden meerdere locaties bezocht of worden meerdere bezoeken aan eenzelfde locatie gebracht. Tijdens de controle worden alle aspecten die in de voorbereiding onderkend zijn onderzocht en worden systematisch aantekeningen gemaakt, foto's genomen etc. Tijdens de controle ligt de nadruk op de vraag wat de situatie ter plaatse is, niet zozeer op de vraag of die situatie in overeenstemming is met de regelgeving, al zal dat veelal wel onderwerp van gesprek zijn. In veel situatie is dat echter geen eenvoudige ja-of-neevraag. Het is daarom zaak om zoveel mogelijk relevante data vast te leggen, om in de volgende processtap te kunnen bepalen welke zaken wel en welke niet in overeenstemming met de kaders zijn. Daarmee ontstaat een compleet beeld van de mate waarin (en de wijze waarop) de initiatiefnemer van de activiteit de regels en voorschriften naleeft. Wanneer schade en/of overlast optreedt die snel met maatregelen te verhelpen is dan kan dat ter plaatse worden besproken en in gang gezet, in het belang van de betrokken omwonenden en andere belanghebbenden en ook in het belang van de veroorzaker. Afhankelijk van de situatie wordt het bezoek vooraf aan de initiatiefnemer van de activiteit aangekondigd c.q. wordt met hem/haar een afspraak gemaakt, of wordt juist gekozen voor een onaangekondigd bezoek. (BusinessProcess) Uitvoeren controle Een "verantwoordelijke uitvoering activiteit" is een burger, bedrijf, instelling of andere organisatie die een activiteit in de fysieke leefomgeving onderneemt, al dan niet op grond van een verleende vergunning. De activiteit kan iets kleins zijn zoals een dakkapel realiseren maar ook iets groots als een vastgoedproject of grootschalige industriële inrichting. Ook de gemeente zelf of een ander bestuursorgaan kan verantwoordelijke zijn. Bij de toezicht- en handhavingprocessen spreken we veelal van de "overtreder" maar we hanteren hier de term "verantwoordelijke uitvoering activiteit" omdat niet altijd sprake is van een overtreding. (BusinessRole) Verantwoordel- ijke uitvoering activiteit ServingRelationship AssignmentRelationship Deze svg is op 08-04-2024 09:56:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 09:56:22 CEST
Eigenschappen
Elementtype     BusinessService
Label     Meewerken uitvoering controle
Definitie     De initiatiefnemer van de onderzochte activiteit wordt geacht medewerking te verlenen door bijvoorbeeld toegang te verlenen tot de locatie en/of informatie over de werkzaamheden te verschaffen.
Nestingniveau     04
VolgordeId     004-023-010
Object ID     025c82be-caee-42e3-8b1a-0b13b1e2350f
Object ID     025c82be-caee-42e3-8b1a-0b13b1e2350f
Object ID_nl     025c82be-caee-42e3-8b1a-0b13b1e2350f
Original ID     id-025c82be-caee-42e3-8b1a-0b13b1e2350f
Semanticsearch     meewerken uitvoering controle
ArchiMate-views
Komt voor op view    
Deze pagina is het laatst bewerkt op 24 okt 2022 om 15:00.