Geo-gegevens inwincomponent

ArchiMate-modellen > GEMMA 2 > ApplicationComponents > Geo-gegevens inwincomponent
ArchiMate-element GEMMA 2 Referentiecomponent
ArchiMate_Component.png
Naam  : Geo-gegevens inwincomponent
Definitie  : Component voor het inwinnen en verwerken van geometrie van locaties.
BBN  : BBN 1 en BBN2 integriteitsmaatregelen
BIV score BBN  : 121
Beschikbaarheid  : 1
Beschikbaarheid (belangrijkste reden)  : 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade).
Toelichting  : Met het laagdrempelig beschikbaar komen van GPS-apparatuur in smartphones of in sensoren wordt het inwinnen en vastleggen van geometrie steeds meer onderdeel van de reguliere werkzaamheden van beheerders, inspecteurs en andere medewerkers die zich vanuit het primaire proces in de buitenruimte begeven. Deze inwin- en beheercomponent kent specialistische functies voor het inwinnen en beheren van ruimtelijke gegevens. Bijv. om gegevens te kunnen relateren op basis van ruimtelijke kenmerken. * Analyseren van ruimtelijke gegevens vindt plaat via de 'Geo-informatie analysecomponent' (waarbij in het mogelijk is dat 1 softwareapplicatie beide referentiecomponenten levert). * Registreren en delen van gegevens gaat via de Data-warehousecomponent waarin actuele en historische gegevens voor analyses en rapportages worden opgeslagen. * Visualiseren kan (ook) plaats vinden met behulp van de Visualisatiecomponent of door bedrijfsapplicaties die (ook) ruimtelijke gegevens presenteren.
GEMMA status  : In gebruik
GEMMA type  : Referentiecomponent
Integriteit  : 2
Integriteit (belangrijkste reden)  : 2 : schade te herstellen door ambtelijke opschaling;
Object ID  : b9c3b132-1ec8-4c05-9357-d762e360e15b
Vertrouwelijkheid  : 1
Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden)  : 1 : financiële gevolgen: op te vangen binnen de begroting van de organisatie uitvoeringsorganisatie;
Object ID  : b9c3b132-1ec8-4c05-9357-d762e360e15b
Object ID_nl  : b9c3b132-1ec8-4c05-9357-d762e360e15b
Original ID  : id-b9c3b132-1ec8-4c05-9357-d762e360e15b
Semanticsearch  : geo-gegevens inwincomponent
Relaties  : 
Realiseert aanbevolen standaarden (3):

Realiseert services (ArchiMate 3.0) (1):

Komt voor op   :  ArchiMate views:
Deze pagina is het laatst bewerkt op 8 nov 2022 om 18:44.