Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Mededelen beschikking aan belanghebbenden

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 28 okt 2019 om 10:18 (SmartConnect import, batch-id = Bedrijfsprocessen omgevingswet gemeenten.xml-20191028101535)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-modellen > Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten > BusinessProcesses > Mededelen beschikking aan belanghebbenden
Notice.png
Dit object is onderdeel van de doelarchitectuur van Bedrijfsprocessen Omgevingswet gemeenten en bestaat (nog) niet in de GEMMA.

Contextdiagram
Belanghebbenden ontvangen een afschrift van de handhavingsbeschikking. Hieronder vallen belanghebbende ketenpartners en in elk geval de indiener van het sanctieverzoek, wanneer dit niet van de gemeente zelf afkomstig is, en degenen die in de procedure betrokken zijn geweest (verzoek om handhaving, hoor- en wederhoor, zienswijze). (BusinessProcess) Mededelen beschikking aan belanghebbende- n OrJunction Onder 'team toezicht en handhaving' vallen alle rollen binnen de gemeentelijke organisatie die mede-verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht, handhaven van beleid, en het behandelen van meldingen en handhavingsverzoeken. Hieronder zijn meerdere deelrollen te onderkennen zoals casemanager, administratief medewerker, jurist enz. De organisatievorm kan per gemeente anders zijn, de term 'team' is hier dan ook functioneel bedoeld en niet als entiteit binnen de organisatiestructuur. Omdat de organisatievorm per gemeente anders kan zijn, zijn de activiteiten binnen dit team niet verder naar rollen uitgesplitst. (BusinessRole) Team toezicht en handhaving De handhavingsbeschikking (sanctie of gedoogverklaring) wordt verzonden aan de verantwoordelijke voor de activiteit waarop het sanctieverzoek betrekking heeft zodat het besluit in werking kan treden. De verzending kan eventueel aangetekend geschieden, om discussie over de ingangsdatum van de begunstigingstermijn te voorkomen. Bij de beschikking wordt vermeld wie een afschrift ontvangen en of de sanctie gepubliceerd zal worden op de gemeentelijke website en/of lokale media. (BusinessProcess) Verzenden beschikking aan verantwoordelij- ke activiteit TriggeringRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 01-12-2020 16:45:37 CET gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 01-12-2020 16:45:37 CET
Legenda: Overzicht ArchiMate definities
ArchiMate_Process.png
Naam  : Mededelen beschikking aan belanghebbenden
Definitie  : Belanghebbenden ontvangen een afschrift van de handhavingsbeschikking. Hieronder vallen belanghebbende ketenpartners en in elk geval de indiener van het sanctieverzoek, wanneer dit niet van de gemeente zelf afkomstig is, en degenen die in de procedure betrokken zijn geweest (verzoek om handhaving, hoor- en wederhoor, zienswijze).
Nestingniveau  : 04
VolgordeId  : 025-040-010-020
Object ID  : 0cc975f4-e1dc-4503-b72c-964556c3988c
Object ID_nl  : 0cc975f4-e1dc-4503-b72c-964556c3988c
Relaties  :  Heeft toewijzing van
Wordt veroorzaakt door:
Veroorzaakt:
Komt voor op   :  ArchiMate views: