Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Werkgroep Procesarchitectuur d.d. 14-04-2016

Agenda

enter
 1. Opening en mededelingen
 2. Plenaire terugkoppeling 1e subgroepje
 3. Plenaire terugkoppeling 2e subgroepje
  Koffiepauze van 11:00-11:15 uur
 4. Plenaire terugkoppeling 3e subgroepje
 5. Wrap up terugkoppelingen subgroepjes
  Lunch van 12:30 tot uiterlijk 13:30 uur
 6. Welk probleem lossen we op met de nieuwe procesarchitectuur?
 7. Discussie over ketenprocessen
 8. Agenda volgende bijeenkomst
 9. Rondvraag en afsluiting
  - Processen VIVO: korte toelichting over het conceptmateriaal

Vergaderstukken en presentaties


Verslag