Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Werkgroep Procesarchitectuur d.d. 12-11-2015

Agenda

enter
  1. Opening en welkom
  2. Kijkje in de keuken van de gemeente Arnhem
  3. Doel en uitgangspunten van de Procesarchitectuur
    Korte pauze
  4. Bepalen onderwerpen werkgroep
  5. Agenda volgende bijeenkomst
  6. Rondvraag en afsluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag