Werkgroep GEMMA Softwarecatalogus d.d. 10-11-2020

Agenda

enter

1. Opening
2. Voorstel ronde (nieuwe) deelnemers
3. Vorige notulen  + actiepunten
4. Laatste ontwikkelingen + cijfers
5. Markt & Overheid – Han Wammes
6. GEMMA release
7. Forum.vng.nl "Regie op ICT"
8. Leverancier Open Source

9. Rondvraag

Vergaderstukken en presentaties


Verslag