Werkgroep GEMMA Softwarecatalogus d.d. 17-06-2020

Agenda

enter
  1. Opening
  2. Voorstel ronde deelnemers
  3. Onderzoek softwarecatalogus door Toine Schijvenaars
  4. Vorige notulen + actiepunten
  5. Laatste ontwikkelingen + Cijfers
  6. Samenhang Gemma producten door André Plat
  7. Aanstaande Gemma release door Mark Backer
  8. Sterrenmatrix door Peter Makkes
  9. Afsluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag