Werken met API’s: focus op het fundament

6 oktober 2022In 2017 zijn gemeenten, VNG en leveranciers onder de naam ‘Common Ground’ een nieuwe informatiekundige weg ingeslagen. Eén gevolg was het ontwikkelen van nieuwe API-standaarden die aansluiten bij het vijflagenmodel en de REST-architectuurstijl volgen.

Naar aanleiding van de eerste ervaringen met implementatie van deze standaarden is een aantal vraagstukken ontstaan dat niet gaat over individuele standaarden, maar raakt aan alle API-standaarden voor gemeenten.

Het gaat hierbij om concrete opgaven als het bepalen van de aanpassingen van API-standaarden om aan te kunnen sluiten bij eerder dit jaar ontwikkelde oplossingen voor toegangsbeheer. Maar ook om het beantwoorden van meer fundamentele vragen bij thema’s als performance (bij het bevragen van gegevens uit meerdere bronnen ineens) en consistentie (tussen gegevens in meerdere bronnen).

Het antwoord op deze vragen vormt een gezamenlijke basis of ‘fundament’ waarop we de komende jaren bij de ontwikkeling van API-standaarden verder kunnen bouwen. Omdat zo’n fundament een voorwaarde is voor doelmatige, op elkaar aansluitende API-standaarden van goede kwaliteit, én omdat op het gebied van API-ontwikkeling de komende tijd veel van gemeenten en de VNG wordt verwacht, gaan we met méér mensen méér tijd steken in de ontwikkeling daarvan.

Dit betekent dat de ontwikkeling van de API-standaarden voor Klantinteracties (Klanten, Contactmomenten en Verzoeken) en de generieke API-standaard voor Notificaties wordt gepauzeerd. We verwachten de ontwikkeling van deze API-standaarden in 2023 weer op te nemen.

De ontwikkeling van zo’n fundament kunnen we niet alleen: we hebben de ervaringen, vragen, oplossingen en opmerkingen van gemeenten en leveranciers daarbij hard nodig. Binnenkort volgt dan ook meer informatie over hoe u kunt bijdragen.


Deze pagina is het laatst bewerkt op 6 okt 2022 om 14:01.