Toekomst StUF Testplatform

14 december 2021Afgelopen november vond een tweede overleg plaats met gebruikers van het StUF Testplatform (STP) over de noodzaak van het testplatform. Hierbij een kort verslag van het overleg.

Gemeenten maken nog volop gebruik van StUF koppelingen en vragen deze ook uit bij nieuwe aanbestedingen. De nieuwe software praat daarom nog vaak via StUF berichten met elkaar. Daarnaast wordt bij het ontwikkelen van nieuwe releases regelmatig gebruik gemaakt van het StUF Testplatform, het testplatform wordt onder andere gebruikt voor:

  • Ad hoc testen bij de ontwikkeling van software
  • Test scenario’s (in mindere mate) aangezien de standaarden al lang bestaan
  • De rol van onpartijdig adviseur tussen leveranciers bij discussie.

Ook kwam aan de orde hoe met de StUF standaarden om te gaan in relatie tot de API's. Suggesties uit het overleg:

  • Geef StUF standaarden een end of life datum, zo komt er druk op te staan. Geef bijvoorbeeld de StUF Regiegroep hierbij een rol
  • Spreek gemeenten aan op uitvragen met StUF Standaarden
  • Zorg voor afspraken met de StUF beheer groepen over de overgang naar API’s
  • Behandel de verschillende StUF standaarden één voor één en niet allemaal tegelijk. Rond elke standaard zijn andere ontwikkelingen en snelheden ontstaan.

In 2022 gaan we deze punten oppakken. Verder gaat in de organisatie rondom het STP het één en ander veranderen. De gebruikersondersteuning vanuit VNG Realisatie blijft hetzelfde. Ook blijft de technische ondersteuning verzorgd door JNET, die opgaat in EnableU. Facturatie van de bijdrage van leveranciers verandert wel: met ingang van 1 januari gebeurt dit vanuit EnableU.

Vragen over het StUF Testplatform? Laat het ons weten via: stpbeheerders.realisatie@vng.nl


Deze pagina is het laatst bewerkt op 16 dec 2021 om 10:10.