Standaardisatieleidraad

VNG Realisatie beheert het Overzicht vastgestelde standaarden van de gemeentelijke standaarden voor gegevens- en berichtenverkeer. Dit zijn veelal standaarden in de vorm van APIs.

Voor de ontwikkeling van gemeentelijke uitwisselstandaarden is een leidraad vormgegeven. Deze leidraad biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van standaarden om tot een ‘vastgestelde VNG uitwisselstandaarden’ te komen. Het wordt aanbevolen de stappen in deze leidraad bij de ontwikkeling van uitwisselstandaarden te volgen. Zo wordt met alle betrokken partijen gewerkt aan kwalitatieve specificaties van uitwisselstandaarden, waarbij gemeentelijke meerwaarde en belangen aan de orde komen.

Ontwikkeling van de standaard[bewerken]

 • Stap 1: Vormen werkgroep (tijdelijk stopgezet)
 • Stap 2: Werkgroepactiviteiten (tijdelijk stopgezet)
 • Stap 3: Release Candidate API-specificatie
 • Stap 4: Definitieve API-specificatie
 • Stap 5: Beheer

Proces Standaardverklaring[bewerken]

 • Vastgesteld proces standaardverklaring
 • Overzicht van API-standaarden


Aanvullende informatie[bewerken]


Definities[bewerken]

 • Standaardontwikkeling: Het ontwikkelen van een standaard.
 • (API-)standaard: Een standaard of norm is een (technisch) document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, dienst of methode. Standaarden dragen eraan bij dat processen op een afgesproken, veilige, betrouwbare en consistente manier uitgevoerd worden.
 • API-specificatie: Een (technisch) document welke een nauwkeurige en accurate beschrijving geeft van de opzet en bijzonderheden van een API.
 • API: Software die ervoor zorgt dat verschillende systemen gegevens met elkaar kunnen delen en uitwisselen.
 • (Proces) Standaardverklaring: Het aan een API-specificaties toekennen van de formele status van standaard en deze aanmerken als aanbevolen, ‘pas toe of leg uit’ of ‘verplicht te gebruiken’ voor toepassing in de gemeentelijke uitvoering.
 • Release Candidate API-specificatie: Een release candidate van een standaard wordt als voldoende volwassen beschouwd en is gereed om te gebruiken in implementaties.
 • Definitieve API-specificatie: De finale versie of eindproduct (versie 1.0) van de API-specificatie.
 • Ontwikkelagenda API-standaarden: Een overzicht van API-specificaties voor gegevensuitwisseling in het gemeentelijk domein.


Sub-pagina's[bewerken]


Heeft u vragen of opmerkingen over de standaardisatieleidraad, mail naar standaarden.ondersteuning@vng.nl.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 4 sep 2023 om 14:00.