Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

StUF Expertgroep d.d. 28-01-2015

Dit betreft één van de bijeenkomsten van de StUF Expertgroep.

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst)
  3. Heroverwegen patch 21 n.a.v. ERR0334
  4. Plan van aanpak verstuffing RSGB 3.0 en RGBZ 2.0 (presentatie Henri Korver)
  5. Certificaten PKIoverheid versus self-signed certificaten
  6. Aanpassing patch procedure (presentatie Robert)
  7. Goedkeuren uitgewerkte errata
  8. Behandelen openstaande errata
  9. Rondvraag

Vergaderstukken en presentaties

OUD

Verslag

Verslag StUF Expertgroep 28 januari 2015 - egStUF 20150218 (PDF-bestand, 369 kB)