Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

StUF Expertgroep d.d. 18-02-2015


Dit betreft één van de bijeenkomsten van de StUF Expertgroep.

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst)
  3. Status verstuffing RGBZ 2.0 naar StUF-ZKN 3.20 (Maarten van den Broek)
  4. Behandelen (goedkeuren, afkeuren) openstaande RFC's op zkn0310
  5. Behandelen openstaande errata op zkn0310
  6. Overzicht openstaande RFC's op StUF 3.01 (Henri Korver)
  7. Goedkeuren uitgewerkte errata:
  8. Behandelen openstaande errata
  9. Lunch

Vergaderstukken en presentaties OUD

Verslag

Verslag StUF Expertgroep 18 februari 2015 - egStUF 20150318 (PDF-bestand, 396 kB)