StUF Expertgroep d.d. 18-02-2015


"The page type input value ":" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process." komt niet voor in de lijst (Cocreatie, On hold) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Cocreatiepublicatie".

Dit betreft één van de bijeenkomsten van de StUF Expertgroep.

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst)
  3. Status verstuffing RGBZ 2.0 naar StUF-ZKN 3.20 (Maarten van den Broek)
  4. Behandelen (goedkeuren, afkeuren) openstaande RFC's op zkn0310
  5. Behandelen openstaande errata op zkn0310
  6. Overzicht openstaande RFC's op StUF 3.01 (Henri Korver)
  7. Goedkeuren uitgewerkte errata:
  8. Behandelen openstaande errata
  9. Lunch

Vergaderstukken en presentaties OUD

Verslag

Verslag StUF Expertgroep 18 februari 2015 - egStUF 20150318 (PDF-bestand, 396 kB)