Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

StUF Expertgroep d.d. 17-12-2014


Dit betreft één van de bijeenkomsten van de StUF-Expertgroep.

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst)
 3. Centrale registratie van schema's en andere onderdelen van standaarden (Frank Terpstra)
 4. Goedkeuring aanvullendeElementen in StUF 3.01 onderlaag
 5. Goedkeuring patch 21
 6. Planning verstuffing RGBZ 2.0 en RSGB 3.0
 7. Vertaalregels Informatiemodel naar StUF
 8. Goedkeuren sequence diagrammen voor StUF interactiepatronen
 9. Goedkeuren uitgewerkte errata
 10. Behandelen openstaande errata
 11. Rondvraag

Vergaderstukken en presentaties

OUD

Verslag

Verslag StUF Expertgroep 17 december 2014 - egStUF 20141217 (PDF-bestand, 461 kB)