Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

StUF Expertgroep d.d. 15-04-2015


Dit betreft één van de bijeenkomsten van de StUF-Expertgroep.

Agenda

  1. Opening en mededelingen
  2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst)
  3. Goedkeuren uitgewerkte errata
  4. Goedkeuren ontwerpkeuzen StUF-ZKN 3.20
  5. Goedkeuren RFC op StUF-ZKN 3.10:
  6. Bespreken RFC's op StUF 3.01-onderlaag
  7. Optioneel: behandelen openstaande errata
  8. Rondvraag
  9. Lunch

Vergaderstukken en presentaties OUD

Verslag

Verslag StUF Expertgroep 15 april 2015 - egStUF 20150520 (PDF-bestand, 399 kB)