Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

StUF Expertgroep d.d. 21-03-2018

Agenda

enter
  1. Opening en mededelingen
  2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst)
  3. Goedkeuren Patch 28
  4. Besluit doorontwikkeling StUF 3.02
  5. Rondvraag

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Nog geen verslag voorhanden