Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

StUF Expertgroep d.d. 21-02-2018

Agenda

enter
  1. Opening en mededelingen
  2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst)
  3. Goedkeuren uitgewerkte RFC’s:
  4. Goedkeuren uitgewerkte errata:
  5. Goedkeuren RFC’s voor uitwerking:
  6. Status openstaande onderhoudsverzoeken
  7. Ontwikkelingen in standaarden
  8. Domeinspecifieke elementen op basisentiteittypen
  9. Rondvraag

Vergaderstukken en presentaties


Verslag