Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

StUF Expertgroep d.d. 15-11-2017

Agenda

enter

enter

 1. Opening en mededelingen
 2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst)
 3. Goedkeuren uitgewerkte RFC:
 4. Goedkeuren diverse verbeteringen in StUF 3.02 onderlaag
 5. Goedkeuren uitgewerkte errata:
 6. Goedkeuren RFC’s voor uitwerking:
 7. Status doornemen RFC’s:
 8. Toevoegen van elementen aan entiteittypen van een horizontaal sectormodel/UGM
 9. Impactanalyse IMBAG 2.0 (Henri Korver)
 10. Uitleg Nieuwe Aanpak (Frank Samwel)
 11. Rondvraag

Vergaderstukken en presentaties


Verslag