Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

StUF Expertgroep d.d. 18-10-2017

Agenda

enter


  1. Opening en mededelingen
  2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst)
  3. Goedkeuren diverse verbeteringen in StUF 3.02 onderlaag
  4. Status doornemen RFC’s:
  5. Status doornemen discussies op het forum:
  6. Terugkoppeling 17 oktober: bg0320 versus RSGB 3
  7. Integratie StUF en REST(ful) APIs
  8. Rondvraag

Vergaderstukken en presentaties


Verslag