Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

StUF Expertgroep d.d. 20-09-2017

Agenda

enter
  1. Opening en mededelingen.
  2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst)
  3. Goedkeuren diverse verbeteringen in StUF 3.02 onderlaag
  4. Status doornemen RFC’s
  5. Bespreken openstaand reviewcommentaar op basisschema’s
  6. Rondvraag

Vergaderstukken en presentaties


Verslag