Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

StUF Expertgroep d.d. 21-06-2017

Agenda

enter
  1. Opening en mededelingen.
  2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst)
  3. Doornemen status errata
  4. Goedkeuren uitgewerkte errata
  5. Goedkeuren pre-patch 27
  6. Status doornemen RFC’s
  7. Review basisschema’s ztc0320
  8. Problemen huidige StUF-standaard en hoe daar een oplossing voor te vinden
  9. Rondvraag

Vergaderstukken en presentaties


Verslag