Aan deze wiki wordt momenteel gewerkt. Het kan zijn dat tijdens deze werkzaamheden links niet werken of dat sommige views niet of onvolledig getoond worden.

StUF Expertgroep d.d. 17-05-2017

Agenda

enter
  1. Opening en mededelingen
  2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst)
  3. Status doornemen RFC’s
  4. Behandelen gegenereerde basisschema’s RSGB 3.0
  5. Rondvraag

Vergaderstukken en presentaties


Verslag