StUF Expertgroep d.d. 19-04-2017

Agenda

enter
  1. Opening en mededelingen.
  2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst)
  3. Terugkoppeling Regiegroep
  4. Status doornemen RFC’s:
  5. Behandelen gegenereerde basisschema’s RSGB 3.0
  6. Doornemen status errata:
  7. Rondvraag
  8. Lunch

Vergaderstukken en presentaties


Verslag