Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

StUF Expertgroep d.d. 15-03-2017

Agenda

enter
 1. Opening en mededelingen.
 2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst)
 3. Goedkeuren uitgewerkte errata
 4. Goedkeuren patch 26
 5. Goedkeuren uitgewerkte RFC’s
 6. Status doornemen RFC’s
 7. Bespreking gegenereerde basisschema’s RSGB 3.0 op hoofdlijnen
 8. Verschillenanalyse ‘RSGB Bevragingen’ in ontwikkel- en ontdekspoor
 9. Doornemen status errata
 10. Rondvraag
 11. Lunch

Vergaderstukken en presentaties


Verslag