Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

StUF Expertgroep d.d. 18-01-2017

Agenda

enter
 1. Opening en mededelingen.
 2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst).
 3. Goedkeuren laatste voorstel nillable-probleem.
 4. Uitwerkingen goedkeuren.
 5. Goedkeuren voor uitwerking.
 6. Doornemen status en opschonen openstaande RFC’s.
 7. Kerngegevens versus alternatieve sleutels.
 8. Peiling mening Expertgroep m.b.t. KING-brief aan Regiegroep.
 9. Goedkeuring GAB-voorstellen.
 10. Rondvraag
 11. Lunch

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

 • [[media:|Verslag StUF Expertgroep 18 januari 2017 - StUF Expertgroep 20170118.pdf]] (, "Bestand:" is geen geldige titel, metadata)