Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

StUF Expertgroep d.d. 16-11-2016

Agenda

enter
  1. Opening en mededelingen
  2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst)
  3. Knoop doorhakken oplossingsrichting van het nillable-probleem
  4. Afkeuren RFC’s (hamerstuk)
  5. Goedkeuring RFC’s voor uitwerking (hamerstuk)
  6. Goedkeuring uitgewerkte RFC’s (hamerstuk)
  7. Doornemen status en opschonen openstaande RFC’s
  8. Planning StUF Expertgroep (Jan Brinkkemper)
  9. Rondvraag
  10. Lunch

Vergaderstukken en presentaties


Verslag