Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

StUF Expertgroep d.d. 19-10-2016

Agenda

enter
  1. Opening en mededelingen.
  2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst).
  3. Goedkeuren uitgewerkte RFC's (hamerstuk)
  4. Goedkeuring RFC’s voor uitwerking (hamerstuk)
  5. Goedkeuren GAB-voorstellen over mogelijk onvolledige datum-tijd
  6. Doornemen status uitwerking goedgekeurde RFC’s
  7. Een “volwassen” REST-voorbeeld toegepast op StUF
  8. Doornemen status en opschonen openstaande RFC’s onderlaag
  9. Rondvraag
  10. Lunch

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Deze pagina is gearchiveerd. De inhoud wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen.
Ontdek welke statussen van content er zijn en wat deze inhouden.

Laatst bewerkt: 30 juni 2021, 13:32:05