StUF Expertgroep d.d. 20-07-2016

Agenda

enter
  1. Opening en mededelingen
  2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst)
  3. Goedkeuren (resterende deel) verStUFfingsdocument RSGB 3
  4. Goedkeuren RFC’s als hamerstuk
  5. Doornemen status openstaande RFC’s op onderlaag
  6. Doornemen status openstaande RFC’s op StUF-BG
  7. Rondvraag
  8. Lunch

Vergaderstukken en presentaties


Verslag