Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

StUF Expertgroep d.d. 20-01-2016

Agenda

enter
  1. Opening en mededelingen
  2. Goedkeuring notulen vorige vergadering (inclusief actie- en besluitenlijst)
  3. Openstaande RFC's
  4. Bespreking 'keuzenVerStUFfing RSGB3.pdf' aan de hand van oplegnotitie 'oplegnotitie keuzenVerStUFfing RSGB3.pdf'
  5. Besluitvorming errata / onderhoudsverzoeken:
  6. Rondvraag
  7. Lunch

Vergaderstukken en presentaties


Verslag