Samenwerken en git


Overzichtpagina werken met VNGR Archimate-modellen

GEMMA git-flow[bewerken]

Aanzet voor hoe we in de GEMMA repository omgaan met branches.

Voorstel voor is om te kiezen voor de git-flow A successful Git branching model. De GEMMA kent dan de volgende branches:

 • master, bevat de gepubliceerde stabiele releases
  • dit is de hoofdbranch, die iedere repository heeft
  • releases worden vanuit de master-branch uitgevoerd nadat alle relevante wijzigingen uit de develop branch zijn gemerged
 • develop, bevat de meest actuele opgeleverde nieuwe onderdelen.
  • hiervandaan worden feature branches aangemaakt.
  • als een feature is afgerond, wordt deze weer in de develop-branch gemerged
 • feature branches; voor iedere uitbreiding/wijziging op de GEMMA wordt een feature branche gemaakt
  • de naam van een feature branches refereert aan wat gemaakt wordt. Bijvoorbeeld de feature "Impactanalyse BRK" of "WOO"
  • Nog te bepalen. Moeten featurebranches altijd weer gemerged worden met de develop branche? of kunnen feature voor tussenresultaten gewoon op zich zelf blijven bestaan? Bijvoorbeeld een plaat die niet in de GEMMA thuishoort, maar die je wel wilt bewaren als feature?

Voordelen van deze werkwijze is dat releases gecontroleerd samengesteld kunnen worden door de 'maintainers' van de master branche. Ondertussen kunnen architecten onafhankelijk van de release-cycle werken aan features. Zodra een feature af is wordt deze gemerged met de develop branche om te worden opgenomen in een volgende release.

We maken geen gebruik van release-branches en hotfix-branches. Voor nu lijkt dat relevanter voor softwareontwikkeling dan voor architectuurmodellen.