Objecttype NIET-NATUURLIJK PERSOON

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel RSGB 3.0
Herkomst VNG-R
Definitie Een PERSOON zijnde geen NATUURLIJK PERSOON.
Herkomst definitie VNG-R
Datum opname 9 april 2007
Indicatie abstract object Ja
Definitie Een PERSOON zijnde geen NATUURLIJK PERSOON.


Diagram

Rsgb 3.0/doc/objecttype/persoonRsgb 3.0/doc/objecttype/adresseerbaar object aanduidingRsgb 3.0/doc/objecttype/niet-natuurlijk persoonAA6A32A2 564F 4406 8286 D935DB9DD91A.png
Over deze afbeelding


Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
(Statutaire) Naam Naam van de niet-natuurlijke persoon zoals deze is vastgelegd in de statuten (rechtspersoon) of in de vennootschapsovereenkomst is overeengekomen (Vennootschap onder firma of Commanditaire vennootschap). AN500 0..1
Datum aanvang De datum van aanvang van de NIET-NATUURLIJK PERSOON DATUM 1..1
Datum beëindiging De datum van beëindiging van de NIET-NATUURLIJK PERSOON. DATUM 0..1
Verkorte naam De administratieve naam in het handelsregister indien de (statutaire) naam langer is dan 45 karakters AN45 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

NIET-NATUURLIJK PERSOON [0..*] heeft als bezoekadres ADRESSEERBAAR OBJECT AANDUIDING [0..1]

Het binnenlands bezoekadres van de NIET-NATUURLIJK PERSOON

APPARTEMENTSRECHTSPLITSING [0..1] heeft Vereniging van Eigenaren NIET-NATUURLIJK PERSOON [1..1]

Een rechtspersoon (NIET-NATUURLIJK PERSOON) die het beheer voert over de statuten van de vereniging en over de gemeenschap, met uitzondering van de gedeelten die bestemd zijn als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, met als doel het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaars.


Toelichting

In het handelsregister worden niet-natuurlijke personen met één of meer vestigingen in Nederland ingeschreven. Daarnaast betreft het ook niet-natuurlijke personen die als functionaris optreden voor een ander natuurlijk persoon of niet- natuurlijk persoon.

De hier bedoelde verzameling niet-natuurlijke personen betreft tevens andere (buitenlandse) niet-natuurlijke personen voor zover deze van belang zijn voor het uitoefenen van de gemeentelijke taken, ongeacht of deze een vestiging in Nederland hebben. Zo kan het een buitenlandse niet-natuurlijke persoon betreffen die onroerend goed binnen de gemeentegrens in eigendom heeft en daarover belasting dient te betalen.

NIET-NATUURLIJK PERSOON is een specialisatie van PERSOON.Deze pagina is het laatst bewerkt op 15 jan 2019 om 22:58.