Objecttype NATUURLIJK PERSOON

link naar de RDF versie van deze pagina
Informatiemodel RSGB 3.0
Herkomst Door VNG-R toegevoegd objecttype, ontleend aan het GFO BG
Definitie Een PERSOON zijnde een mens.
Herkomst definitie VNG-R
Datum opname 9 april 2007
Indicatie abstract object Ja
Definitie Een PERSOON zijnde een mens.


Diagram

Rsgb 3.0/doc/referentielijst/adellijke titel predikaatRsgb 3.0/doc/gegevensgroeptype/huwelijk/geregistreerd partnerschap.ontbinding huwelijk geregistreerd partnerschapRsgb 3.0/doc/gegevensgroeptype/huwelijk/geregistreerd partnerschap.huwelijkssluiting aangaan geregistreerd partnerschapRsgb 3.0/doc/enumeration/naamgebruikRsgb 3.0/doc/referentielijst/voorvoegselRsgb 3.0/doc/enumeration/geslachtRsgb 3.0/doc/relatieklasse/ouder-kind-relatieRsgb 3.0/doc/relatieklasse/huwelijk geregistreerd partnerschapRsgb 3.0/doc/gegevensgroeptype/natuurlijk persoon.naamgebruik natuurlijk persoonRsgb 3.0/doc/gegevensgroeptype/natuurlijk persoon.naam natuurlijk persoonRsgb 3.0/doc/objecttype/natuurlijk persoon04D7E1F3 FF3C 4aa7 AD34 486ED9BBCA93.png
Over deze afbeelding


Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Type Kardinaliteit
Academische titel De ACADEMISCHE TITELs van een NATUURLIJK PERSOON. ACADEMISCHE TITEL 0..*
Geslachtsaanduiding Een aanduiding die aangeeft dat de ingeschrevene een man of een vrouw is, of dat het geslacht (nog) onbekend is. geslacht 0..1
Naam natuurlijk persoon Gegevens over de naam van de NATUURLIJK PERSOON 1..1
- Adellijke titel/predikaat Een omschrijving die aangeeft welke titel of welk predikaat behoort tot de naam (bij adellijke titel geslachtsnaam, bij predikaat voornaam). ADELLIJKE TITEL/PREDIKAAT 0..1
- Geslachtsnaam De (geslachts)naam waarvan de eventueel aanwezige voorvoegsels en adellijke titel/predikaat zijn afgesplitst. AN200 1..1
- Voornamen De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat. AN200 0..1
- Voorvoegsel geslachtsnaam Dat deel van de geslachtsnaam dat voorkomt in de Voorvoegseltabel en, gescheiden door een spatie, vooraf gaat aan de rest van de geslachtsnaam. VOORVOEGSEL 0..1
Naamgebruik natuurlijk persoon De naamgegevens waarmee de persoon heeft aangegeven aangeschreven te willen worden 0..1
- Aanduiding aanschrijving Een aanduiding voor de wijze van aanschrijving van de NATUURLIJKe PERSOON. naamgebruik 1..1
- Aanhef aanschrijving De aanhef waarmee de persoon aangeschreven wil worden. AN50 1..1
- Geslachtnaam aanschrijving De (geslachts)naam waarvan de eventueel aanwezige voorvoegsels en adellijke titel/predikaat zijn afgesplitst. AN200 1..1
- Voorletters aanschrijving De voorletters waarmee een persoon aangeschreven wil worden. AN20 0..1
- Voornamen aanschrijving De verzameling namen die, gescheiden door spaties, aan de geslachtsnaam voorafgaat. AN200 0..1


Overzicht relaties

Relatienaam met kardinaliteiten Definitie

NATUURLIJK PERSOON [0..*] heeft als ouder NATUURLIJK PERSOON [0..2]

De ingezetene, zijnde de ouder, waarnaar de KIND-OUDER-RELATIE verwijst

NATUURLIJK PERSOON [0..*] heeft als partner NATUURLIJK PERSOON [0..*]

De INGEZETENE(n) bij wie de PARTNER-RELATIE is geregistreerd.


Toelichting

Het betreft de verzameling van personen, ingeschreven in de BasisRegistratie Personen (GBA en RNI), woonachtig in de gemeente dan wel elders en van belang voor de gemeentelijke taakuitoefening (ingezetenen) alsmede andere personen, woonachtig in het binnen- of buitenland, niet ingeschreven in de GBA maar wel van belang voor de gemeentelijke taakuitoefening zoals buitenlanders die bijvoorbeeld belastingplichtig zijn voor een gemeentelijke belasting. NATUURLIJK PERSOON is een specialisatie van PERSOON.Deze pagina is het laatst bewerkt op 15 jan 2019 om 23:58.