Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden d.d. 06-06-2018

Agenda

enter

1. Opening en mededelingen (9:30-9:45 uur)

- Theo Peters vervangt Nico Romijn als voorzitter

- API werkgroepen (aanmeldingen via mailing en nieuwsbrief)


2. Notulen (en actielijst) van de vorige vergadering (9:45-10:00 uur)

- Doel: Vaststellen notulen van het overleg op 4 april 2018 en bespreking voortgang lopende actiepunten

- Documenten (zie bijlage): Verslag 20180404 met actielijst, Actiepunt 198: uitleg van gebruikte termen, Actiepunt 202: DSO strategische keuzes


3. Voortgang vernieuwing standaarden - Roadmap (10:00-11:00 uur)

Toelichting door Frank Samwel en Wishal Gokoel

Doel: Informeren over de voortgang, consensus over prioritering van koppelvlakontwikkeling

Documenten: Koppelvlakstandaarden backlog en prioritering (zie bijlage)


- Pauze (11:00-11:10 uur) -


4. Samenhang berichtenstandaarden (11:10-11:45 uur)

Toelichting door Frank Samwel

Doel: informeren en consensus over de visie samenhang van berichtenstandaarden

Documenten: Visie op samenhang van berichtenstandaarden (zie bijlage)


5. Rondvraag en sluiting (11:45-12:00 uur)


- Lunch (12:00-12:30 uur) -

Vergaderstukken en presentaties

{{#smartzip: files=Agp 4 Visie op samenhang van berichtenstandaarden.pdf, Agp 3 Koppelvlakstandaarden backlog en prioritering.pdf, Agp 2 Actiepunt 202.pdf, Agp 2 Actiepunt 198.pdf, 20180606 Agenda Regiegroep.pdf, 20180606 - agp 4 Presentatie Samenhang van berichtenstandaarden.pdf, 20180606 - agp 3 Presentatie Roadmap voor vernieuwen van standaarden.pdf, 20180606 - agp 3 Presentatie Regiegroep zds 2.0 def .pdf, 20180404 Concept Verslag Regiegroep.pdf, 201800606 Concept Verslag Regiegroep.pdf,|label=Download lijst met documenten als ZIP-bestand|suffix=}}


Verslag

Nog geen verslag voorhanden


Deze pagina is het laatst bewerkt op 7 jun 2018 om 10:09.