Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden d.d. 26-07-2017

Dit ingelaste overleg gaat over de vraag over de veranderbeweging in de familie van StUF standaarden en de rol van de regiegroep en andere partijen bij de richting en besluitvorming de komende periode.

Agenda

enter

Opening en mededelingen (9:30 uur)

1. Problemen met StUF bezien vanuit groep leveranciers (9:40 uur)

b. Nut/noodzaak RSGB 3

c. Eerst huidige knelpunten oplossen


2. Belevingen na een aantal gesprekken vanuit KING (10:25 uur)

a. Opdracht van Regiegroep: klaar voor ontwikkelingen

b. Resultaten tot nu toe

c. Beweging in architectuur (samen organiseren, gegevenslandschap)

d. Meerdere “onderlagen”


Pauze (11:10-11:20 uur)


3. Hoe geven we ruimte aan beide invalshoeken (11:20 uur)

a. Collectief opdrachtgeverschap

b. Regie op beweging in architectuur

c. De familiestructuur

d. Sneller komen tot werkende koppelvlakstandaarden

e. Governance rondom standaarden


Samenvatting en vervolgafspraken (12:30 uur)

Sluiting (13:00 uur)


Opm. Het verslag met actielijst uit het overleg van 7 juni j.l. zullen in het volgende reguliere overleg (4 oktober) worden besproken.


De Regiegroep vindt plaats in Regardz La Vie, Utrecht (Lange Viestraat 351), nabij Utrecht Centraal Station.

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Nog geen verslag voorhanden