Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden d.d. 07-12-2016

Agenda

enter
 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen van de vorige vergadering en actielijst
 3. Voortgang pilot RSGB Bevragingen
 4. Vernieuwing standaarden
  4a: Prioritering en planning
  4b: Beeld opdelen StUF BG
  4c: Verandering onderlaag
 5. Stand van zaken diverse standaardisatie trajecten
 6. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag