Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden d.d. 05-07-2016

Kennissessie vernieuwing van StUF
Tijd: 9:00 – 16:00 (inclusief lunch)
Locatie: Regardz La Vie, Lange Viestraat 351 te Utrecht

Agenda

enter In de ochtend zal een tussenresultaat gepresenteerd worden van de praktijkbeproeving RSGB-bevragingen zoals die in samenwerking met gemeente Den Haag wordt uitgevoerd. Bij deze presentatie wordt vooral stil gestaan bij het delen van de leerpunten die hier zijn opgedaan en de vraagpunten die aan de orde zijn.

In de middag wordt vanuit KING een beeld geschetst van de mogelijke veranderagenda bij het vernieuwen van de standaarden voor het gemeentelijk domein rondom interoperabiliteit. De analyse van SIG op StUF-BG en de leerpunten van de praktijkbeproeving RSGB-bevragingen zijn hierbij een belangrijk vertrekpunt. Ook bij het Forum Standaardisatie is de noodzaak tot vernieuwing van gegevensuitwisseling niet aan de aandacht ontsnapt. In opdracht van het Forum is een discussiestuk opgesteld waarin een groot aantal inzichten en effecten wordt beschreven. Veel inzichten van de praktijkbeproeving RSGB bevragingen zult u herkennen. Maar ook voor het bredere veld van gegevensuitwisseling zijn in dit document inzichten aangegeven. Het is daarmee een waardevolle aanvulling op de benodigde veranderagenda voor de huidige StUF familie, en voor het maken van keuzes waar wij als Regiegroep (gemeenten samen met ketenpartners, leveranciers en KING) voor staan.

Vergaderstukken en presentaties


Verslag

Nog geen verslag voorhanden