Beste bezoeker,

op dit moment wordt er een nieuwe release doorgevoerd op GEMMA Online. Hierdoor is de omgeving tijdelijk niet beschikbaar.

Vragen? Stuur een e-mail naar gemmaonline@vng.nl

Met vriendelijke groet, Kenniscentrum Architectuur VNG Realisatie

Regiegroep Gegevens- en berichtenstandaarden d.d. 06-04-2016

Agenda

enter
 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen van de vorige vergadering en actielijst
  - Handreiking voor het toepassen van ZTC (actiepunt 116): het voorstel voor afhandeling van dit actiepunt is toegevoegd als vergaderstuk. Tijdens het overleg zal akkoord worden gevraagd voor de voorgestelde werkwijze.
 3. Proces en voorwaarden gebruik aanvullendeElementen (actiepunt 144)
 4. Roadmap nieuwe standaarden: 3 sporen strategie
  4a. Spoor 1: Regulier beheer/onderhoud en afronden lopende uitbreidingen
  4b. Spoor 2: Benutten van nieuwe informatiemodellen

  Pauze

  4c. Spoor 3: Grondige vernieuwing StUF familie
 5. Stand van zaken diverse standaardisatie trajecten
 6. Rondvraag en sluiting

Vergaderstukken en presentaties


Verslag