Omgevingswetproces - 01 Vaststellen omgevingsvisie
Toelichting bij het proces

<ul><li>Het symbool "[[" is gebruikt op een plaats waar het niet gebruikt hoort te worden.</li> <!--br--><li>Het deel ""." van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>

Verdere detail beschrijving van het proces en de bijbehorende referentie componenten (applicaties) zijn te vinden in de onderstaande tabel.
De gemeente stelt een omgevingsvisie op en verstuurt deze volgens de afgesproken standaard (STOP-TPOD) naar LVBB welke het document weer doorzet naar het DSO Registratie Omgevings Documenten (ROD). Tevens wordt de omgevingsvisie gearchiveerd middels de documentbeheer component. Bij het opstellen van de omgevingsvisie kan gebruik worden gemaakt van zowel de Stelselcatalogus DSO (checken op begrippen) als de Samenwerking DSO. Verdere beschrijving van het proces en de referentiecomponenten is te vinden in de onderstaande tabel.

Openstaande vragen

Onderstaande vragen zijn in behandeling en worden in een volgende versie van de architectuur beantwoord.

  • Welke software gaat de omgevingsvisie ondersteunen? Wordt dit de omgevingsplancomponent of gaat dit in een tekstverwerker gebeuren? Omgevingsvisie is immers vormvrij en bevat geen regels.
  • Gaat de DSO samenwerkingscomponent ondersteuning bieden bij dit proces?Overzicht relaties


Informatiebeveiliging & Privacy

Nadere informatie volgt.

Deze pagina is het laatst bewerkt op 20 okt 2017 om 03:28.