Objecttype ZAAKOBJECTTYPE

Rdf.jpg
StatusImZTC 2.1 in gebruik
Objecttype-idzaakobjecttype
MnemonicZOT
HerkomstKING
DefinitieDe objecttypen van objecten waarop een zaak van het ZAAKTYPE betrekking kan hebben.
Herkomst definitieKING
Unieke aanduidingCombinatie van de unieke aanduiding van het gerelateerde ZAAKTYPE met het Objecttype
Populatie
KwaliteitsbegripVoor objecttypen die deel uitmaken van een basisregistratie betreft dit de waarborgen voor de juistheid van de in de registratie opgenomen objecten van het desbetreffende type.Deze beschrijving wordt dan ook alleen gegeven indien het een door KING toegevoegd objecttype betreft.
Code
Datum opname1 juli 2012
Diagramimztc_2.1/doc/diagram/diagram imztc 2.1, imztc_2.1/doc/diagram/diagram imztc 2.1 incl. attribuutsoorten, imztc_2.1/doc/diagram/resultaattype, imztc_2.1/doc/diagram/statustype, imztc_2.1/doc/diagram/zaakobjecttype, imztc_2.1/doc/diagram/zaaktype
Behoort totInformatiemodel Zaaktypen (ImZTC)

Overzicht attributen

Attribuutnaam Definitie Formaat Kardinaliteit
Object type De naam van het objecttype waarop zaken van het gerelateerde ZAAKTYPE betrekking hebben. AN40 1 - 1
Ander objecttype Aanduiding waarmee wordt aangegeven of het ZAAKOBJECTTYPE een ander, niet in RSGB en RGBZ voorkomend, objecttype betreft AN1 1 - 1
Relatieomschrijving Omschrijving van de betrekking van het Objecttype op zaken van het gerelateerde ZAAKTYPE. AN80 1 - 1
Datum begin geldigheid zaakobjecttype De datum waarop het ZAAKOBJECTTYPE is ontstaan. OnvolledigeDatum 1 - 1
Datum einde geldigheid zaakobjecttype De datum waarop het ZAAKOBJECTTYPE is opgeheven. OnvolledigeDatum 0 - 1

Overzicht relaties

Relatie Definitie
RESULTAATTYPE [0..*] heeft verplichte ZAAKOBJECTTYPE [0..*] De ZAAKOBJECTTYPEn die verplicht gerelateerd moeten zijn aan ZAAKen van dit ZAAKTYPE voordat een resultaat van dit RESULTAATTYPE kan worden gezet.
STATUSTYPE [0..1] heeft verplichte ZAAKOBJECTTYPE [0..*] De ZAAKOBJECTTYPEn die verplicht gerelateerd moeten zijn aan ZAAKen van het ZAAKTYPE voordat een STATUS van dit STATUSTYPE kan worden gezet.
ZAAKOBJECTTYPE [0..*] is relevant voor ZAAKTYPE [1] Zaken van het ZAAKTYPE waarvoor objecten van dit ZAAKOBJECTTYPE relevant zijn.

Toelichting objecttype

Een zaak kan op ‘van alles en nog wat’ betrekking hebben. Voor zover dit voorkomens (objecten) van de in het RSGB of RGBZ onderscheiden objecttypen betreft, wordt met ZAAKOBJECTTYPE gespecificeerd op welke van de RSGB- en/of RGBZ-objecttypen zaken van het gerelateerde ZAAKTYPE betrekking kunnen hebben. Voor zover het andere objecten betreft, wordt met ZAAKOBJECTTYPE gespecificeerd welke andere typen objecten dit betreft.
"The page type input value ":" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process." komt niet voor in de lijst (Cocreatie, On hold) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Cocreatiepublicatie".