Gebruiker

IdId-d6b8afbb-25dc-4c4e-8afc-6f65ff0f4014
BegripGebruiker
Synoniem
DefinitieIedere persoon, organisatie of functionele eenheid die gebruik maakt van een informatiesysteem.
BronNORA
URL
ToelichtingBurger die online een aanvraag indient, ambtenaar die gebruik maakt van een informatiesysteem