GEMMA ZTC2 Zaaktypesjabloon

Zaaktype ‘[Zaaktype-omschrijving]’

Identificatie: [Zaaktype-identificatie]

Versie datum: [Datum begin geldigheid versie van zaaktype]

Zie voor een toelichting op de gespecificeerde kenmerken de toelichting op het zaaktypesjabloon.


Procesgang (op hoofdlijnen)

[figuur met procesgang van zaaktype (statussen, in- en uitgaande documenten en gerelateerde zaaktypen)]


Algemene gegevens

Zaaktype-omschrijving generiek
Zaakcategorie
Doel
Aanleiding
Indicatie Intern of Extern
Handeling initiator
Onderwerp
Handeling behandelaar
Trefwoord
Archiefclassificatiecode
Vertrouwelijkheidaanduiding
Producten/Dienst naam
URL (producten/dienst)
Formuliernaam
URL (formulier)
Procesnaam
URL (proces)
Verantwoordingsrelatie
Verantwoordelijke
Toelichting


Publicatie (van indiening)

Publicatie-indicatie
Publicatietekst


Planning

Doorlooptijd behandeling
Servicenorm behandeling
Opschorting/aanhouding mogelijk
Verlenging mogelijk
Verlengingstermijn


Statussen

Nr Omschrijving Status-kenmerken
Omschrijving generiek:
Doorlooptijd:
Informeren:
Statustekst:
Toelichting
Omschrijving generiek:
Doorlooptijd:
Informeren:
Statustekst:
Toelichting


Checklistitems bij status

Status­type­volg­num­mer Itemnaam Vraagstelling Verplicht Toelichting


Rollen en betrokkenen

Roltypeomschrijving Roltypeomschrijving generiek Betrokkenen Mag zetten Status(sen)
Adviseur
Behandelaar
Belanghebbende
Beslisser
Initiator
Klantcontacter
Zaakcoördinator


Zaakobjecten

Objecttype Ander objecttype? Verplicht bij Status Verplicht bij Resultaat Relatieomschrijving


Eigenschappen

Eigenschapnaam Eigenschap-kenmerken
Definitie:
Groep:
Formaat:
Lengte:
Kardinaliteit:
Waardenverzameling:
Verplicht bij Status:
Toelichting
Definitie:
Objecttype:
Informatiemodel:
Namespace:
Schemalocatie:
X-path element:
Entiteittype:
Verplicht bij Status:
Toelichting
Definitie:
Groep:
Formaat:
Lengte:
Kardinaliteit:
Waardenverzameling:
Verplicht bij Status:
Toelichting
Definitie:
Objecttype:
Informatiemodel:
Namespace:
Schemalocatie:
X-path element:
Entiteittype:
Verplicht bij Status:
Toelichting


Zaakdocumenten

Volg-nr Documenttype-omschrijving Documenttype-kenmerken
Documenttype-omschrijving generiek
Documentcategorie:
Documenttype­­trefwoord:
Vertrouwelijkheid­aanduiding:
Richting:
Model:
Verplicht bij Status:
Verplicht bij Resultaat:
Toelichting
Documenttype-omschrijving generiek
Documentcategorie:
Documenttype­­trefwoord:
Vertrouwelijkheid­aanduiding:
Richting:
Model:
Verplicht bij Status:
Verplicht bij Resultaat:
Toelichting


Besluiten

Besluittype-omschrijving Besluittype-kenmerken
Besluittype-omschrijving generiek:
Besluitcategorie:
Reactietermijn:
Publicatie-indicatie:
Publicatietekst:
Publicatietermijn:
Documenttype:
Toelichting
Besluittype-omschrijving generiek:
Besluitcategorie:
Reactietermijn:
Publicatie-indicatie:
Publicatietekst:
Publicatietermijn:
Documenttype:
Toelichting


Resultaten en bewaartermijnen

Resultaattype­omschrijving Resultaattype-kenmerken
Resultaattype-omschrijving generiek:
Selectielijstklasse:
Archiefnominatie:
Archiefactietermijn:
Brondatum archiefprocedure:
Relevante Eigenschap Brondatum archief­procedure:
Leidt tot BESLUIT(en):
Heeft verplichte ZAAKOBJECTTYPE:
Toelichting
Resultaattype-omschrijving generiek:
Selectielijstklasse:
Archiefnominatie:
Archiefactietermijn:
Brondatum archiefprocedure:
Relevante Eigenschap Brondatum archief­procedure:
Leidt tot BESLUIT(en):
Heeft verplichte ZAAKOBJECTTYPE:
Toelichting

Voor specifieke zaakdocumenttypen (uitzonderingen):


Resultaat­typeom­schrijving Zaak­doc-volgnr Documenttype-omschrijving Selectielijst-klasse Archief­nominatie Archief­actie-termijn


Deelzaken

ZAAKTYPE Toelichting


Vervolgzaken

ZAAKTYPE Toelichting


Voorafgaande zaken

ZAAKTYPE Toelichting


Zaken die een bijdrage leveren

ZAAKTYPE Toelichting