GEMMA Ondersteuning

Archief

Deze pagina is gearchiveerd. De inhoud wordt niet meer onderhouden en kan verouderd zijn. Zie de geschiedenis van deze pagina voor laatste wijzigingen. Ontdek welke statussen van content er zijn en wat deze inhouden.


VNG Realisatie biedt op meerdere manieren ondersteuning voor het gebruik en de doorontwikkeling van GEMMA.

Handreikingen

Wij realiseren ons dat u bij gebruik en toepassing van de diverse GEMMA producten af en toe wel wat hulp kunt gebruiken. Daarom hebben wij diverse hulpmiddelen vervaardigd die wij ter beschikkking stellen.

Governance

GEMMA is een hulpmiddel voor het inrichten van de informatievoorziening van gemeenten en het aansluiten op gemeenschappelijke voorzieningen. Het biedt een referentiekader en producten en diensten voor gemeenten die (samen) willen werken onder architectuur. Afstemmen van de inhoud van GEMMA met gemeenten, samenwerkingsverbanden, landelijke voorzieningen, manifestpartijen en leveranciers is dan ook van groot belang.

Onder andere via de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid (D&I) van de VNG, de regieroep gegevens en berichtenstandaarden, de gebruikersraad NORA, diverse werkgroepen en expertgroepen en overleggen met koepels wordt de inhoud van GEMMA besproken en vorm gegeven.

Meer informatie over de wijze waarop de afstemming is ingeregeld vindt u op de pagina over Governance.

Tooling

GEMMA softwarecatalogus

In de GEMMA softwarecatalogus vindt u het softwareaanbod voor gemeenten van ruim 150 ICT-leveranciers. Per softwareproduct staat wat de globale functionaliteit is of zal zijn, wat de productplanning is en welke standaarden worden ondersteund.

Gemeenten
Gemeenten kunnen daar hun eigen applicatielandschap invoeren. Dit wordt automatisch geplot op de GEMMA Referentiecomponentenkaart. Gemeenten krijgen daarmee een gestructureerd overzicht van hun eigen applicatielandschap. Dit overzicht is goed vergelijkbaar met dat van andere gemeenten. Wat kunt u met de GEMMA Softwarecatalogus?

Met de Softwarecatalogus kunt u als gemeente:

  • Marktoriëntatie doen voor nieuwe of vervangende software
  • Uw applicatielandschap vergelijken met dat van andere gemeenten
  • Contact leggen met andere gemeenten op basis van hun productportfolio, bijvoorbeeld voor samenwerking of kennis uitwisselen
  • ICT-vervanging plannen
  • Programma’s van eisen opstellen
  • Offertes beoordelen
  • Zoeken of het softwareaanbod van uw leverancier al beschikbaar is en voldoet aan recente standaarden

Leveranciers
ICT-leveranciers kunnen dankzij de Softwarecatalogus hun aanbod op elkaar afstemmen en inspelen op de ondersteuning van nieuwe standaarden.

StUF Testplatform

Het StUF Testplatform is een onafhankelijk testinstrument voor het testen van koppelingen gebaseerd op StUF. Leveranciers kunnen het platform gebruiken tijdens de ontwikkeling van softwareproducten en om aan te tonen dat een koppeling werkt volgens de regels van een StUF standaard. Voor gemeenten geven de testrapportages uit het StUF Testplatform inzicht in de kwaliteit van het juist toepassen van de StUF standaard. Gemeenten die een foutloos testrapport bij hun leverancier opvragen of afdwingen hebben meer zekerheid dat de standaard juist wordt toegepast. Gemeenten kunnen daarmee hun testwerkzaamheden beperken en voorkomen koppelproblemen achteraf.

StUF Tools

Het gebruik en toepassing van StUF is niet altijd even eenvoudig en om die reden proberen wij daar waar mogelijk tooling te ontwikkelen.

Zo is door ons de XSD-Resolver ontwikkeld. Daarmee kunnen de XML-Schema’s waaruit de StUF berichtencatalogi bestaan omgezet worden naar een vorm waarin ze eenvoudiger gebruikt kunnen worden binnen de ontwikkelomgevingen van de diverse leveranciers. Zo kan een aantal problemen met code generatie voorkomen worden.

Document Metadata Versie Beschrijving Versiedatum
Zip.jpg XSD-Resolver (ZIP-bestand, 2,74 MB) Metadata icon.jpg Berichtenstandaarden 20140213